Název projektu: Podpora živočišné výroby 2020


Hlavní cíl operace: Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku
Popis projektu: Cílem projektu bylo prostřednictvím nákupu nových strojů zefektivnit a ekonomizovat práci na farmě. Licoměrsko spol. s r.o.  působí v lokalitě Tichonice na více než 56 hektarech převážně trvalého travního porostu v systému ekologického zemědělství.
Farma se zabývá chovem ovcí, koz (mléko/maso) - a koní. Byl zakoupen zcela nový stroj - samojízdný nakladač. Byl zakoupen nový vysokotlaký čistič a nová balička senáže.
Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova.

 Logo MZe bez CRlogo PRV